Bokomslag - 9 x Nick Adams

Ernest Hemingway

”Den Orörda Platsen” (2017)

Utgivning: Bakhåll

9 x Nick Adams

Den tionde volymen i Bakhålls pågående satsning på nyöversättningar av Ernest Hemingways skrivande är en novellsamling med inalles nio stycken noveller av varierande längd. Med sina drygt sextio sidor är den novell som fått ge namn åt boken – Den Orörda Platsen – den i särklass längsta. Den var tänkt att bli enda romanen om Ernest alter ego Nick Adams, men trots att författaren jobbade på den då och då under många år så blev den aldrig färdig. Det är synd, för jag tycker berättelsen om den tjuvjagande Nick som blir tvungen att fly långt in i de orörda skogarna för att undkomma jakttillsyningsmännen är bra även om känslan av att det inte blev riktigt färdigskrivet inte går att komma ifrån. Då denna novell inte tidigare funnits tillgänglig på svenska är det såklart kul läsning oavsett.

Det gemensamma för bokens nio noveller är att de har Nick Adams som huvudperson. Läsaren får möta honom både som yngre pojk i USA, som stridande ung vuxen i Italien vilket berättas om i I Ett Annat Land, och senare även när han kommit upp i medelåldern.

Personligen brukar jag vara kluven till noveller, och är så även denna gång. Tycker ofta att det blir lite för kort för att jag ska hinna få en känsla för karaktärerna och/eller handlingen. Här är ju fördelen att Nick är återkommande genom hela boken. Ernests egen favorit sägs ha varit Världens ljus som anspelar på Johannes evangelium men ansågs som hädisk. Jag får inte så mycket ut av storyn där Nick och Tom, nitton och sjutton år gamla träffar fem stycken horor. Är händelsefattigt och det hädiska ter sig rätt subtilt.

Klart bättre är Proffsboxaren där Nick fått ett rejält knytnävsslag av en bromsare vid järnvägen. När han går längs med banvallen och begrundar slaget träffar han efter ett tag en man. Ad Francis som mannen heter har varit proffsboxare och presenterar sig själv som rubbad. Något även Nick får veta mer om och vore det inte för den svarte mannen Bugs kunde det slutat olyckligt.

Fastnar även för Tio Indianer. Nick åker med Joe och hans familj hem från stan sent en kväll. Sammanlagt passerar de nio utslagna indianer och pratar även om en tionde. Den omnämnde är Prudence Mitchell och Nick är förtjust i henne.

Avslutningsvis vill jag även nämna Hämnarna. Där råkar Nick och kocken på Henrys restaurang komma emellan några hämnare och deras jakt på svensken Ole Andreson.

Bokens övriga noveller är betitlade Sådan Du Aldrig BlirI Ett Annat LandDen Stora Dubbelhjärtade Floden 1 & 2 och Tredagarsstormen.