Bokomslag - Alla kan användas

Nick Vujicic

”Var Guds Händer Och Fötter” (2018)

Utgivning: Sjöbergs Förlag

Alla kan användas

Vad har Gud för syfte med en människa utan armar och ben? Vad har Gud för syfte med en människa med armar och ben? Vad har Gud för syfte med en människa? Nick, som antagligen är åtminstone vagt bekant för de flesta, är motivationstalare, evangelist och författare menar att vem som helst kan vara en budbärare för Gud och nå sin omgivning med det glada budskapet. Han har rest många varv runt jorden och delat med sig av sin livshistoria och sina tankar och mycket av det återberättar han i denna bok. Vid några tillfällen tyckte jag nästan att Nick framhävde sig själv och sitt mentorskap i lite väl god dager, fast bokens fördelar väger klart över. Inspirerande, självutlämnande och en hel del intressanta synpunkter.