Bokomslag - Att bli mer medveten

Anna-Maria Stawreberg

”Prepping – Att Hoppas På Det Bästa, Men Förbereda Sig På Det Värsta” (2017)

Utgivning: Norstedts

Att bli mer medveten

Jag chansar lite, men utgår ifrån att ordet prepping är en variant på prepare vilket i sin tur betyder förbereda om inte minnet sviker. I alla fall handlar det hela om att förbereda sig på en eventuell kris eller katastrofal omständighet där flera av de saker vi ser som helt självklara inte längre är det. Exempelvis vatten i kranarna, mat i varuhusens kyldiskar, elektricitet i ledningar och uttag och drivmedel i bensinbolagens många pumpar.

Anna-Maria har grottat ner sig i denna världen av medvetna (eller kanske kan man säga mer ångestfyllda?) individer som inte alls har för avsikt att gå under i första taget. Som Elsa och Thomas i en vanlig stad är västsverige som gått all-in i beredskap efter konstens alla regler eller Anders som förberett sig på odling. Utöver de personer författaren skriver om innehåller boken många handfasta tips på alla möjliga upptänkliga kunskaper som är nödvändiga för att överleva mer på egen hand och nog väcker den en hel del funderingar kring hur mycket jag själv är tvungen att förlita mig på andras kunskaper för att kunna hantera. Däremot känns steget till att börja lagra vatten, inreda krypgrunden som katastroftillhåll eller dylikt lite som överkurs för min del. Men det är onekligen kul att läsa om.