Bokomslag - Bibelskoletiden

Thomas Arnroth

”Livets Ord – Mina Tio orimliga År Som Frälst. Del Två: Förnyad Och Befriad” (2018)

Utgivning: Galago

Bibelskoletiden

I fjol kom första delen av Arnroths uppgörelse med sitt engagemang i Livets Ord under början av hans vuxenhet på 1980-talet och en bit in på 90-talet. I denna andra del flyttar Thomas till Uppsala för att gå Livets Ords bibelskola. Han upplever sig vara kallad dit och förhoppningen om att den totala förvandlingen till en radikal kristen är en stark drivkraft.

Upplägget är likadant som i del ett. Det vill säga självbiografiskt serietecknande med passager av löpsedlar, tidningsartiklar och texter. Jag uppskattar även denna del och håller helt med honom om att det fanns och finns en hel del skäl att vara kritisk till den undervisning som framfördes. Dock hade jag gärna läst lite mer kring vad det var som faktiskt lockade och inte bara om de områden som ter sig problematiska och/eller helt vrickade. Nog borde det väl ha funnits saker och episoder under alla dessa år som var bra, roliga eller tänkvärda? Det hade gett lite mer djup åt berättelsen. Boken slutar med en cliffhanger vilket jag hoppas leder till ännu en del där han går in på den plan han upplever att Gud haft i beredskap åt honom.