Bokomslag - Diger biografi

Ernst Brunner

”Darra Om Swedenborg” (2017)

Utgivning: Albert Bonniers Förlag

Diger biografi

Emanuel Swedenborg (1688-1772) var en mycket märklig man. Som ett barn till biskopen Jesper Svedberg, som även var hovpredikant hos Karl XI, blev han uppfostrad i ett mycket religiöst hem och redan i barndomen hävdade både han och hans föräldrar att han pratade med änglar. Ändå var det inte de andliga frågorna som mestadels upptog hans tankar då han satsade på vetenskap och uppfinningar under större delen av sitt yrkesverksamma liv.

Sannolikt hade han dock försvunnit ut i periferin om det inte vore för att gick in i en andlig fas lite drygt femtio år gammal och från 1745 och framåt övergav han helt sina världsliga studier och istället skrev ner sina drömmar, syner och visioner. Han menade att Gud utsett honom att skriva ner sina uppenbarelser och att dessa visade på en reformerad kristendom som var den sanna och riktiga. När han nu kunde prata med levande och döda, änglar och demoner samt fritt besöka både himmel och helvete öppnades en ny värld och under återstoden av sitt liv skrev han ner en mängd teologiska verk. En teologi som på många punkter inte var/är förenlig med klassisk kristen tro men som likafullt är fascinerande att ta del av.

Ernst Brunner har skrivit en omfattande diger biografi på drygt sjuhundra sidor. Ingående och kronologiskt går han igenom Emanuels liv och som läsare får man även en läsvärd historielektion om ett annat Sverige i en annan tid. Mycket intressant och trots det myckna sidantalet blir det varken för mastigt eller för invecklat.