Bokomslag - En kortare biografi över nobelpristagaren

Birger Thureson

”De Glömda Kvinnornas Röst – Doktor Denis Mukwege Och Kampen För Människovärde I Krigets Kongo” (2018)

Utgivning: Libris Förlag

En kortare biografi över nobelpristagaren

Denis Mukwege tilldelades mycket välförtjänt Nobels Fredspris 2018. Påpassligt nog kommer så en nyutgåva av Birger Thuresons bok om honom och hans hedervärda arbete. Boken släpptes första gången 2009 och även om förordet är nytt och vissa omarbetningar gjorts så är det i allt väsentligt samma bok. En bok som beskriver hur läget var 2009, men då det fruktansvärda sexuella våldet i det krigsdrabbade DR Kongo alltjämt fortsätter är den fortfarande aktuell.

Läkaren Denis grundade Panzisjukhuset i Bukavu. Här ligger huvudfokus på kvinnor och de skador som de fått av systematiska våldtäkter av en mycket grov karaktär som inte sällan slutat med tortyrliknande förnedringar som skott eller knivhugg i underlivet. Som om inte det är illa nog finns starka utstötningsmekanismer styrda av skam och heder från kvinnornas familjer och därför tiger många om vad de utsatts för. Det rör sig om hundratusentals offer och Denis och hans medarbetare har vigt sina liv åt att hjälpa dem så långt det är möjligt.

Författaren Birger Thureson var nere på missionssjukhuset i östra Kongo och träffat både Denis Mukwege och en del av de kvinnor som vårdats på Panzi. Läsningen är bitvis rent fruktansvärd där den yttersta mänskliga ondskan presenteras i sin allra otäckaste form. Samtidigt är det otroligt viktiga arbetet som görs på sjukhuset hoppingivande och visar på godhetens möjligheter.

Boken hade med fördel kunnat vara längre. Etthundrafyrtio sidor blir en något för tunn biografi även om den både språkligt och innehållsmässigt är mycket läsvärd.