Bokomslag - Ett litet nedslag i så kallad kristen musikhistoria

Stig Hällzon

”Sånger Och Sångare Vol 3 – Från Pelle Karlsson till Andraé Crouch” (2019)

Utgivning: Sjöbergs Förlag

Ett litet nedslag i så kallad kristen musikhistoria

I den tredje volymen av Stig Hällzons genomgång av kristna sångare får vi möta tolv olika scenpersonligheter som sannolikt är bekanta för många av dem som passerat pensionsåldern. Namn som Jan Sparring, Mahalia Jackson, Bröderna Samuelsson och John W Peterson har inte riktigt nått ner i de yngre leden som Pelle Karlsson vars gröna skiva är en av de vanligast förekommande när vinylköpare ska ut på loppisjakt. Något som uppmärksammats i den underhållande facebook-gruppen Jag har skådat Pelle Karlsson.

Å ena sidan är det intressant läsning om man vill kolla upp några av de mer namnkunniga artisterna i de kyrkliga sammanhangen bakåt i tiden. Å andra sidan blir det väldigt kortfattat att beta av så många på runt etthundrafemtio sidor och urvalet som sådant känns lite spretigt. Inga intervjuer har gjorts utan det vi får är sammanställningar av fakta som presenteras i kortfattade meningar av ett ganska kantigt snitt.