Bokomslag - Ett livsöde som blivit en bladvändare

Fatima Bremmer

”Ett Jävla Solsken – En Biografi Om Ester Blenda Nordström” (2017)

Utgivning: Forum

Ett livsöde som blivit en bladvändare

Sen ett antal år tillbaka har det mindre förlaget Bakhåll återutgett böckerna En Piga Bland Pigor (2012), Kåtornas Folk (2013), Amerikanskt (2015) och Byn I Vulkanens Skugga (2017). Samtliga signerade journalisten och äventyraren Ester Blenda Nordström (1891-1948). Spännande och innehållsrika reportage från det förra seklets början som utan tvekan även väckte nyfikenhet på Ester som person.

Fatima Bremmer har responderat på sin nyfikenhet och skrivit en mycket informativ biografi om denna kvinna som gick helt andra vägar än de allra allra flesta andra under nittonhundratalets första hälft. Bremmer har tagit sig mycket få litterära friheter utan underbygger sin bok med bland annat den rika brevkorrespondens som gick från eller till huvudpersonen och andra trovärdiga källor till det liv som granskas. Den bångstyriga pojkflickan som trotsade konventionerna och blev en banbrytande undersökande reporter beskrevs av familjen som ”ett jävla solsken” och hennes nyfikenhet, glädje och påhittighet var slående. Men framgången hade ett pris. De många krogkvällarna var till en början glädje och uppsluppenhet men kom allt mer att bli en flykt och sedermera ett beroende som inte gick att undkomma. Den modiga journalisten tappade modet, solskenet skymdes av moln.

Välförtjänt tilldelades Fatima Bremmer tjugohundrasjutton års Augustpris i kategorin årets fackbok för denna starka skildring av en extraordinär person som gick sina egna vägar och inte gärna lät sig styras vare sig av andra eller av de förväntningar som det dåtida samhället hade. Ett livsöde som blivit en bladvändare och ett självklart komplement till de böcker som listades i recensionens början.