Bokomslag - Färska fakta från jordens alla hörn

Alastair Bonnett

”Världen I Kartor – Jorden Runt Med Målande Statistik” (2017)

Utgivning: Lind & Co

Färska fakta från jordens alla hörn

I tron att detta var en atlas har Bonnets storformatsbok legat ett tag här hemma relativt outforskad. När jag väl kom mig för att börja bläddra i den visade det sig dock vara kartor av ett annat slag och genast blev det (ännu) intressantare. I tre olika ämneskapitel – 1) Landet, luften och havet, 2) Människa och djur och 3) Globalisering –  åskådliggör och tydliggör professor Bonnet hur det inom femtio olika områden ser ut över vår värld.

Statistiskt sammanställda kartor som bland annat visar sårbarhet för naturkatastrofer, luftförorening, solenergi, flygtrafik, mätbojor, ekologiska fotavtryck per capita, religionsmångfald, ätliga insekter och en hel del annat.

En hel del är ju föränderligt och därmed faller boken utom aktualitetens zon om en tid. Väljer man att inte vänta för länge med att ta del av denna bok är det dock väldigt intressant och ger förståelse för skillnader och likheter mellan världsdelarna. Dessutom är det allmänbildande och för egen del fastnade jag exempelvis för att det i nuläget identifierats hela 125 000 arter av myror runt om på jorden. I Sverige har vi bara berikats med 76 stycken arter vilket såklart är en försvinnande liten del av den totala populationen på i runda slängar ettusen biljoner (en etta åtföljd av femton nollor).