Bokomslag - Inspirerande och spännande missionsberättelse

Mike Boije

”Ingen Av Oss Lever För Sig Själv – Herrnhutismens Uppkomst, Framfart Och Verkan I Världen” (2016)

Utgivning: Sjöbergs

Inspirerande och spännande missionsberättelse

Jag får väl tillstå att undertiteln inte med direkthet tedde sig så värst lockande och att denna bok legat i ”oläst”-hyllan aningens längre än snittet för bokbeståndet just där. När jag väl började läsa om den internationella herrnhutrörelsens tillkomst och utbredning så ändrades mina förutfattade meningar betänkligt mer eller mindre från början och sammantaget tycker jag Mike Boije gjort ett mycket gott jobb med denna häpnadsväckande missionsberättelse.

Under starkt stöd från greven Zinzendorf (vars fulla namn och titlar löd: Nicolaus Ludwig, Graf unde Herr von Zinzendorf und Pottendorf, Herr des Herrschaften Freydek, Schönek, Thurnstein und des Thais Wachau auch ErbJehn- un Gerichts-Herr der Giiter Obel-Mittel- und Nieder-Berthelsdorf amt Herrnhut; der Römisch-Kayserlichen Majestät Obrist-Erb-Land_Jägermeister im Herzogthun Oesterreich under der Ens, Ihro Majestät, des Königs August II. in Polen, bey Dero Chur-Sächsischer Landes-Regirung ehemaliger Hof- und Justitz-Rath) växte den lilla byn Herrnhut fram som en frikyrklig spjutspets i 1700-talets Tyskland. Den kristna fristaten utmärktes av fred och gemenskap mellan olika kristna trosriktningar och deras hängivenhet skapade svallvågor över stora delar av världen.

Rörelsen spred sig även till Sverige, vilket fokuseras mer på i bokens andra del. En hel del av tankegångarna lever kvar även i våra (fri)kyrkor och den starka iver och hängivenhet för att berätta för andra om sin ledsagare torde vara mycket inspirerande för många läsare.