Bokomslag - Kortfattat om Luthers lära

Patrik Hagman & Joel Halldorf

” Inte Allena – Varför Luthers Syn På Nåden, Bibeln Och Tron Inte Räcker” (2017)

Utgivning: Libris

Kortfattat om Luthers lära

Jag är uppväxt i en kyrklig tradition som hållit Martin Luther högt, men har för egen del inte så djupgående kunskaper om hans skrivande och tankegångar. Nu femhundra år efter reformationen går teologerna Halldorf och Hagman gemensamt in på förtjänster och problematiska konsekvenser av hans tänkande och skrivande. Jag uppskattar boken men sammantaget tycker jag den är alldeles för kortfattad och då och då får jag känslan att författarna haft sina slutsatser så gott som färdiga redan innan de undersökte vad Luther faktiskt skrev i de olika ämnesområden som tas upp.