Bokomslag - Liv med Gud och med familj

”Andaktsboken För Mammor År 2 – Dagliga Andakter Till Uppmuntran, Tröst Och Styrka För Verklighetens Mamma” (2016)

Utgivning: Sjöbergs förlag

Liv med Gud och med familj

2013 kom den första andaktsboken för mammor och nu kommer alltså ett nytt år på samma tema. Totalt är det 26 olika mammor i åldrarna 32 till 68 år som delat på uppgiften att skriva ärlig och öppet om sina liv med familj och Gud.

Jag har inte läst samtliga andakter, utan gjort nedslag lite här och där i boken. Genomgående intressanta och tänkvärda texter som knyter an bra både till familjeliv och ett liv med Gud. Kul med en lite mer nischad bok men jag tycker inte att läsare som inte råkar vara just mammor ska avskräckas av titeln. Snarare är det en bok för föräldrar och här finns mycket att känna igen sig i, fundera vidare över och upptäcka. Ännu en positiv sak är att författarna ger all sin royalty till organisationen Levande Familjer.