Bokomslag - I spännvidden mellan riktigt roligt och förvirrande

David Wiberg

”Ingenting Känns Längre Riktigt Kul” (2018)

Utgivning: Galago

I spännvidden mellan riktigt roligt och förvirrande

David Wiberg har många strängar på sin lyra som diversearbetare inom kulturbranschen. På senare år har det bland annat blivit några böcker och vi som börjar få några år på nacken kan nog snart börja förknippa honom med annat än humorkollektivet Varanteatern som under senare delen av 90-talet slog igenom på ganska bred front.

Humorn är den bärande ingrediensen även i denna, hans senaste, bok. Diverse bilder, foton, lappar, mailkonversationer och så vidare bildar närmast ett kollage av satir, osäkerhet och ganska mörk humor som pendlar mellan riktigt roligt och förvirrande. I den blandningen skrattar jag högt här och där samtidigt som vissa delar till synes verkar helt meningslösa och inte tillför så mycket i bokens upplägg.