Bokomslag - Stora förändringar

Maria Johansson & Birger Thureson

”Mitt Livs Mirakler” (2018)

Utgivning: Sjöbergs

Stora förändringar

När Maria i gymnasieåren kom i kontakt med kyrkan och den kristna tron ledde det till stora förändringar. Hennes familj var inte helt med på noterna men det hon sett och upplevt vägde tyngre och tillsammans med Peter, som hon gifte sig med, fortsatte ett liv där Maria räknade med Gud. Familj och jobb och vardag gick sin gång när det började smärta i ryggen. Ganska snart så illa att Maria blev sjukpensionär utan några goda odds till förändring. Maria räknade med Gud och hans förmåga att gripa in i våra skeenden. Trots alla böner hände inget på smärtfronten. Efter sju år som sjukpensionär var familjen på en gudstjänst där den tillresta predikanten sa att han upplevde att någon i lokalen hade svåra ryggsmärtor, Maria gick fram och hennes smärtor försvann, hon lämnade tillvaron som icke arbetsför och kunde börja leva ett normalt liv igen.

Livet rullade på. Något hände med hörseln. Hörapparat och gradvis försämring som enligt audiologen skulle leda till dövhet. Ett mycket begränsande handikapp. Även här hände det otroliga; på en gudstjänst, vid en förbönsstund. Maria kunde lägga sin hörapparat och i de efterföljande kontakterna med sjukvården gick det att konstatera att hennes hörsel var återställd. Ännu ett mirakel.

Det är en fascinerande berättelse som Birger Thureson skrivit ner. Jag är skeptiskt lagd av naturen och brukar ofta tycka att personers berättande om mirakler och helanden uppvisar lite väl många luckor och tveksamma omständigheter. Fast en sjukpensionärstillvaro i sju år går ju inte att snacka bort, inte heller dokumenterade kontakter med sjukvården gällande hörsel.

Boken är på endast etthundra sidor och känns lite i kortaste laget. Hade med fördel kunnat utökas och inte till så stort utsträckning fokusera på de mirakler som kommit i Marias väg.