Gud verkar genom sin skapelse

En gång var det en man som höll på att drunkna ute i havet. Sedan kommer det en båt och de säger:

”-Vi kan hjälpa dig.”

Men mannen svarar:

”-Nej, det behövs inte. Gud kommer att rädda mig.”

Då åker båten iväg, men inte långt efter kommer ytterligare en båt och de säger:

”-Vi kan hjälpa dig. Vi har mycket plats här.”

Men mannen svarade:

”-Nej, det behövs inte för att Gud kommer rädda mig.”

Då åker även den båten vidare och till slut drunknar mannen och kommer till himlen. När mannen är i himlen frågar han Gud:

”-Käre Gud, varför räddade du inte mig?”

Då svarade Gud:

”-Mitt barn, jag skickade ju två båtar till din räddning.”

Gud vill vårt bästa och har en plan för oss och Han verkar genom andra saker och människor även idag. Han kan gripa in övernaturligt och hjälpa oss, men han kan likaså använda sin skapelse för just det syftet. Att gripa in, att bli en del av ett mirakel. Mannen trodde att Gud skulle komma ner från himlen och hjälpa honom på något övernaturligt vis, men Gud sände båtar för att rädda honom istället vilket mannen inte trodde var från Gud.

När vi har det svårt och känner att Gud är långt borta förväntar vi oss kanske något annat slags ingripande än vad Gud har planerat för den situationen. Och då är det lätt att avvisa hjälp som Gud sänder genom andra människor, saker eller scenarion eftersom vi tror att det ska ske på ett annat sätt.

Men vi måste komma ihåg att Gud vill och har det absolut bästa för oss och att när hjälp finns tillgänglig är det lika mycket från Gud som det är från personen i fråga. Vi får inte heller glömma att vår Gud är så kärleksfull och god att han gav oss fri vilja att ta våra egna beslut själva och respekterar vad vi väljer oavsett vad det är, men att han alltid finns nära när man åkallar hans namn.

Bön: Tack Gud för att du har mitt liv i dina händer och att du är omsluter mig vid varje steg jag tar i mitt liv. Hjälp mig förstå att du vill det bästa för mig och kan hjälpa mig på många olika sätt. Amen.

Erik Granath

Postad i: