Omslag - En antologi som väcker tankar och funderingar

En antologi som väcker tankar och funderingar

Elva olika författare med kunskaper och intresse kring det ämne denna bok berör har bidragit till denna antologi. Med erfarenheter som teologer, läkare, fysiker, civilingenjörer, studenter, lärare mm har de samlat på sig kunskaper de menar stöder den kristna skapelsetron snarare än tron på big bang och en efterföljande evolution som orsak till vårt varande.

I skolvärlden läggs allt fokus på den darwinistiska berättelsen om livsformernas uppkomst och bara tanken på något så osannolikt som att en Gud skapade jorden för ett antal tusen år sen istället för de många miljarder år evolutionismen kräver ses som närmast skrattretande. Ärligt talat vet jag inte riktigt vad jag själv tror och tycker kring hur allt blev till. Som kristen tror jag såklart inte på en blind urmakare, en slumpmässig tillfällighet utan mening eller mål som oförklarligt råkade mynna ut i en så mångfacetterad värld och natur som den vi lever i. Men exakt hur Gud gjorde allt vet varken jag eller någon annan. Fast inte behöver man läsa särskilt mycket i området för att slå fast att det behövs en väldigt stor tro för att köpa den helt naturalistiska evolutionshypotesen då sannolikheten är så minimal att de många miljarders år som det höftas till med ändå inte räcker. Och om det nu är så bevisat och klargjort att människan utvecklats från aporna; varför är bevisen så svaga? Varför finns inte alla de där övergångsformerna mellan arterna som borde finnas och varför är de tidigare människoliknande arterna som skissats fram och visas upp i läroböckerna så fyllda av tveksamheter kring hur de pusslats ihop?

Jag håller helt med Anders Gärdeborn när han skriver: ”Naturvetenskap är ett utmärkt verktyg för att beskriva och förklara funktionen hos naturen, men den är fullständigt tandlös i att förklara uppkomsten av samma natur”. Antologin som helhet är läsvärd och väcker mycket tankar och funderingar och det vore konstigt om den inte sår frö av tvivel in i naturalistisk övertygelse.