Omslag - En bok som vill mycket

Olof Edsinger & Ray Baker (Red)

Olof Edsinger & Ray Baker (Red)

”Bekänna Färg – Kyrka Och Hbtq I En Regnbågsfärgad Värld” (2019)

Skivbolag: Apologia

En bok som vill mycket

Med nitton olika texter som från olika utsiktspunkter berör hbtq och den kristna kyrkan bjuder Bekänna Färg på en grundlig genomgång. Här finns en tydlig strävan att utröna vad bibeln skriver om dessa, och angränsade, frågor och hur vi ska kunna tolka de gamla texterna i modern tid. Både gamla testamentet och Romarbrevet och första Korinthierbrevet behandlas och en bild av hur vi som kristna ska se på samkönande sexuella relationer i ljuset av dessa. Boken innehåller även ett antal personliga texter under rubriken ”min berättelse”, diskussioner kring manligt och kvinnligt, identitet och könsidentitet med mera.

En välskriven bok som vill mycket, har gott om uppslag som det går att fundera och diskutera mycket kring och som inte är så mån om att vara bekväm utan snarare problematiserar. Området blir lite stort för en bok vilket gör att det spretar en del och jag hade gärna sett ännu grundligare fördjupningar snarare än lite om mycket. När man funderar kring detta ämne och hur kyrkan ska förhålla sig så är Bekänna Färg sammantaget ett bra inslag i debatten.