Omslag - En tolkning om slutets scenario

Bertil Swärd

”Jesus Kommer Synligt För Alla – Vad Händer Innan Och Efter?” (2019)

En tolkning om slutets scenario

Slutet är fascinerande på så många sätt. Få människor kan vara opåverkade av livets begränsning och frågan om vad som händer sen tror jag samtliga brottats med någon gång. Precis innan jag började läsa Bertil Swärds eskatologiska bok såg jag de sista avsnitten av den omtalade Messiah som också brottades med dessa frågor. Populärkulturen är fylld av undergångsscenarion och även om de inte utgår från Swärds kristna tro så finns det en del överlappande ingredienser och jag tycker att författaren tecknar en ganska läsvärd egen tolkning av hur ändens tid kan komma att se ut. Är man bekant med bibelns eskatologiska passager och ändra mer eller mindre fantasifulla återberättanden av det så är begrepp som antikrist, vedermödan, harmagedon, tusenårsriket och den yttersta domen säkert bekanta.

I Jesus Kommer Synligt För Alla tycker jag dock det blir alldeles för mycket långa bibelcitat och kursiveringar för att läsningen ska flyta på obehindrat. Personligen hade jag gärna sett lite mer av Bertils egna funderingar och tolkningar, gärna ställt gentemot andra teologers tankar. En mycket anmärkningsvärd detalj är bristen på korrekturläsning. Inget jag tänkte på under själva läsningen, men när man ser boken stående i hyllan och noterar att orden ”Synligt” på bokens rygg försetts med ett extra L så är det helt klart en miss som inte borde få hända.