Omslag - Ett utmanande budskap i vår tid

Stefan Gustavsson

Ett utmanande budskap i vår tid

Stefan Gustavsson har utmärkt sig som en tydlig röst för den klassiska kristna tron. Ivrigt och initierat har han argumenterat för Bibelns beständighet och de anspråk den gör och Nakna Utan Att Blygas är inget undantag. I en tid då de flesta kyrkliga sammanhang är märkligt tysta och undfallande när det kommer till sexualiteten gör han en väl underbyggd analys av den så kallade sexuella revolutionen och vad den har för med sig.

I bokens kanske viktigaste del förmedlar Gustavsson hur bibeln och den klassiska kristna kyrkan ser på sexualitet och kärlek och argumenterar övertygande för dess förtjänster. Det framgår tydligt att synen på kroppen och sexualiteten är mycket positiv trots att det är ett förhållningssätt som går helt på tvärs med nutidens fokus på enbart den egna njutningen där det varken finns några begränsningar eller riktlinjer. Några talande meningar lyder: ”För den som är intresserad av sex finns det anledning att vara starkt kritisk till den sexuella revolutionen. Varför? Därför att den sexuella revolutionen har slagit sönder det som skulle befrias. Sexualiteten, som påstods vara livets mening, tömdes istället på djupare mening.”  Nakna Utan Att Blygas är en mycket bra bok som förhoppningsvis får stor spridning inte minst bland de ungdomar som växer upp i kristna sammanhang samtidigt som den sekulära världens ensidiga exponering av den helt fria sexualiteten ständigt matas ut i alla former av media. Till och med i skolan, där man exempelvis i tro- och livsåskådningsfrågor måste ha en snävt objektiv hållning, tillåts ideella lobbyorganisationer förmedla en väldigt gränslös sexualitet utan att avigsidorna med densamma redovisas.