Guds goda skapelse

Detta är en något bearbetad text ifrån boken ”Agora – ett folk på väg” och är en första text kring miljö och förvaltarskap, ett stort och fascinerande ämne!

”Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott.” När Gud ser ut över sin skapelse är Han mer än nöjd. En god värld, skapad att reflektera Hans storhet och skönhet. Och inte nog med det, människan finns där, skapad till Hans avbild, med uppdraget att dela ansvaret för skapelsen, att förvalta, att bruka och att vårda.
Idag kan vi konstatera att förvaltarskapet har brustit. Vi överutnyttjar jordens resurser, förstör livsmiljöer för både djur och människor och förändrar jordens klimat till den grad, att vi inte längre vet vilken värld vi lämnar efter oss.

Varför har människans förvaltarskap brustit? Hur hänger miljöfrågor och min livsstil ihop med min tro och min efterföljelse?

En skadad värld

Det undgår knappast någon att vår värld är skadad. Vi ser på nyheterna om stormar, översvämningar och miljöförstöring. Vi hör FN:s larmrapporter, den ena värre än den andra. Vi hör om människor, kanske är du en av dem, som drabbas av klimatångest och känner hopplöshet inför en framtid som verkar så mörk. Frågor som rör miljöområdet är därför långt mer än bara vetenskapliga. Det handlar om existentiella frågor. Vilka är vi och vart är vi på väg? Hur har det kunnat bli såhär? Varför är det så svårt att göra något åt det? Och vad kan jag göra?

Som kristen behöver man också ställa sig frågor om kyrkans roll. Vad finns det för biblisk grund för att bry sig om miljön och är det så att de här frågorna också rör mitt lärjungaskap?

De här frågorna är viktiga att svara på, inte bara för att de kan hjälpa till att avhjälpa problemen utan för att de kan sätta fingret på vad den bakomliggande orsaken är.

Vi kan svara på frågan om varför jordens klimat förändras genom att säga att det beror på människans utsläpp av växthusgaser. Men vi kan också gå steget längre och fundera på vad det är hos människan som gör att hon behandlar naturen på det sätt hon gör.

Roten till problemen

Där det råder missförhållanden så är brustna relationer en del av orsaken. Vi behandlar i regel inte våra vänner illa men när relationerna brister så ändras också vårt förhållningssätt till varandra.
Bibeln berättar om en god skapelse med perfekta relationer. Människan lever i harmoni med Gud, med varandra, och med naturen. Det är vid det här skedet i historien som Gud ger människan uppdraget att ”bruka och vårda” skapelsen (1 mos 2:15). Bibeln gör klart att skapelsen fortfarande tillhör Gud (Ps 24:1), Gud överlåter inte ägandeskapet till människan utan vår roll är förvaltarens roll. En förvaltare är någon som vårdar, som vidareutvecklar men den förvaltare som glömmer att det han har fått sig anförtrott en dag ska lämnas tillbaka, är ingen bra förvaltare.

Men bibeln berättar också historien om relationer som brister. Om människan som vänder sig emot Gud, som vill ta Hans plats och klara sig själv. Något av människans gudslikhet förstörs i det ögonblicket. Historien därefter är fylld av allt annat än den harmoni som fanns i början. Det som händer är att människan börjar se på naturen, inte som förvaltare av Guds skapelse utan som ägare med rätt att göra vad man vill. Här börjar rovdriften. Plötsligt är kortsiktiga vinstintressen viktigare än långsiktighet. Allt det som vi ser idag, roten till alla miljöproblem, handlar om grundläggande och allvarliga brister i människans karaktär.
En känd klimatforskare lär ha sagt till en grupp kristna ledare: ” Jag brukade tro att de tre största problemen i världen var föroreningar, utarmning av den biologiska mångfalden och klimatförändringar. Nu inser jag att de är stolthet, girighet och apati, och vetenskapsmännen har inga svar på detta.”

Den kristna berättelsen kan ge ett svar på varför världen ser ut som den gör. Men den kan också hjälpa oss på vägen framåt och här i ligger något fantastiskt.

Jesus dör på korset för att hela relationer, för att ge människan en chans att komma tillbaka i ett rätt förhållande till Gud. Vi kan återupptäcka vår Gudslikhet. Vi kan med Jesu hjälp även hitta tillbaka till ett rätt förhållningssätt till skapelsen.

En annan viktig biblisk princip i sammanhanget är ”att älska sin nästa” (se t. ex Gal 5:14). Vi lever i en globaliserad värld där det blir allt tydligare för oss att vi hänger ihop. Min livsstil, mina val här i Sverige, får konsekvenser för människor över hela planeten. Min ”nästa” kan vara min granne, men det kan idag lika gärna vara en fattig kaffeodlare i Nicaragua eller en bonde i Swaziland som inte längre kan försörja sin familj p.g.a. klimatförändringarna.

Resonera

Vad är då kopplingen till mitt liv som kristen idag? En av de viktigaste sakerna är att förstå att förvaltarskapet är ett uppdrag som vi fortfarande har, men med en viktig skillnad. Som kristen är mitt uppdrag att förvalta skapelsen utifrån den nya, upprättade människan och inte utifrån den gamla, fallna. Har jag fått mitt liv förvandlat av Jesus så finns det en möjlighet för mig att med hans hjälp undvika att förstöra miljön. Jag kan säga nej till saker som jag egentligen inte behöver, jag kan välja att gå den ofta något obekväma vägen att värna om klimatet och miljön. Det gäller mig som enskild kristen och det gäller kyrkan i stort. Här finns en enorm potential där kyrkan borde kunna ta täten. Vi vet vem som har skapat världen, vi vet vad är hos oss som gör att vi behandlar skapelsen illa, och vi vet, framför allt, vem som kan hjälpa oss att återigen se på världen med samma kärleksfulla blick som Skaparen själv.
Vi sitter på en del av lösningen. Det som vi ofta kanske missar är att även miljöfrågor handlar om efterföljelse, om kallelse och om bön.

Att föla Jesus är att ta uppdraget på allvar, att varje dag ta mitt kors och följa honom även om det kostar mig min bekvämlighet. Vi lever i ett land där vi i regel inte behöver oroa oss över förföljelse. Kanske handlar ”korsbärandet” ibland om andra saker här. Kanske handlar det om att välja att lägga mer pengar på mat för att köpa fairtrade och ekologiskt. Kanske handlar det om att avstå från att köpa det där som jag egentligen inte behöver. Kanske handlar det om att låta bilen stå och ta cykeln istället. Kanske är mina livsstilsval en andlig fråga?
En del av vår kallelse, som Guds folk, som Kristi kropp, på den här jorden, är att reparera sådant som gått sönder och få saker är idag så brustna som vår miljö.

Det handlar också om bön. Världen behöver våra förböner, politiker och ledare behöver våra förböner. Men vi behöver också be för vår egen skull, för mycket av det som vi behöver göra upp med, sitter djupt rotat i oss. Det går alldeles utmärkt, ja det är till och med nödvändigt, att be Jesus om hjälp att leva ett hållbart liv. Jag är övertygad om att det är att be i enlighet med Guds vilja.

Miljöfrågor är på tapeten idag. Det är populärt att vara ”grön”. Det är otroligt viktigt att poängtera, att kyrkan och vi som kristna inte ska bli miljövänliga för att det ser bra ut, för att det just nu är sådan man ska vara.

En kristen engagerar sig för miljön, inte för att hon måste, utan för att hon förstår att det är rätt sak att göra.

Taggar