Kompisar från förr – Sackaios

Av Jonas Abrahamsson

Introduktion

Du känner säkert till bibelberättelsen om Sackaios. Han har blivit en välbekant figur i kyrkans verksamhet och undervisning. Ändå finns han bara omnämnd på ett ställe i Bibeln, i Lukas evangelium kapitel 19. Tio verser beskriver Sackaios och hans möte med Jesus. I dessa verser ryms hela Sackaios livshistoria. Mannen som har ett namn som betyder oskyldig eller rättfärdig, viket många skulle säga var höjden av ironi. Men kanske var inte Sackaios en så dålig människa som vi gjort honom till?

Om

Sackaios jobbade precis som lärjungen Matteus vid tullen, men medan Matteus var en vanlig tulltjänsteman var Sackaios chef över alla tulltjänstemän i Jeriko. Det var ett betydelsefullt och välavlönat jobb eftersom Jeriko var en stor stad som dessutom genomströmmades av mycket människor som hade varor att förtulla. På Jesu tid var Jeriko en rik och välmående stad som bevattnades av Elisas fontän och andra källor. Jeriko var känt för sina palmträd och trädgårdar där man utvann balsam från träden. Balsamen exporterades vidare vilket gav höga inkomster i form av skatter. Sackaios hade alltså en hög ställning i samhället tack vare sin fina arbetstitel, han var troligen välkänd men inte uppskattad av allmänheten. Han hade familj, men inte särskilt många vänner. Sackaios måste verkligen varit angelägen om att se Jesus eftersom han valde att klättra upp i trädet när Jesus kom gående. Det är inte vanligt att man ser vuxna män, även om de är kortväxta, klättra i träd. Säkert kunde många gjort sig roliga på hans bekostnad och kanske gjorde de också det, men det hindrade inte Sackaios. När Jesus stannar till vid trädet och säger åt Sackaios att komma ner och visa var han bor blir många förvånade. Varför valde Jesus att tilltala en syndare som roffade åt sig på andras bekostnad? Mest förvånad blir nog tullchefen själv. Han var nog inte särskilt religiös, och ändå är det hos honom Jesus vill äta sin middag. Det verkar som att Jesus lade mycket fokus på just tullindrivare. Bara i Lukas evangelium beskrivs vid ett flertal tillfällen hur Jesus besökte tullindrivare och åt middag tillsammans med dem. Att han till och med valde att kalla en av dem som lärjunge är ganska spektakulärt med tanke på hur illa omtyckta de var, men helt i linje med Jesu undervisning och liv i övrigt. I Luk 15:1 beskrivs hur ”alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus” och hur det upprörde de religiösa fariséerna. Det är troligt att Sackaios hört om Jesus och hans välvilliga inställning till tulltjänstemän, och därför var han så angelägen om att få se Jesus med egna ögon.

Sackaios ville se Jesus för att se om han var på riktigt. Han ville veta om allt det han hört kunde stämma. En lärare, profet och mästare som umgicks med vanligt folk, det var intressant. Det han inte räknat med var att Jesus skulle se honom och vilja träffa honom på ett personligt sätt. Genom att bjuda in sig på middag fick Jesus träffa Sackaios och lära känna honom, se hur han levde och hur det såg ut hemma hos honom. Det var ett fint och flådigt hus. Jesus imponerades dock inte av de fina möblerna och stora huset. På något sätt får Jesus Sackaios att omvärdera sitt liv.

Sackaios beskrivs ofta som en bedragare och en tjuvaktig typ som lurade sina landsmän på pengar. De som arbetade i tullen var anställda av romarna för att ta in skattemedel åt Romarriket som ockuperade Israel, de sågs som landsförrädare som tjänade sitt uppehälle tack vare ockupationsmakten. Det kan inte ha varit en lätt situation, kanske den höga lönen fungerade som plåster på såren. Det är lätt att se att Sackaios var illa ansedd bland folk i allmänhet men kanske var han inte en så dålig människa som man kan tro. Det står inte i bibeltexten att han uttryckligen tog för mycket betalt och stoppade det i egen ficka. Att folket kallar honom syndare beror snarare på hans yrkesval än att han var tjuvaktig. Sackaios klargör att han ska ge bort hälften åt de fattiga och om han har pressat ut pengar av någon ska han ge fyrdubbelt tillbaka. Det är alltså möjligt enligt honom själv att han tagit för mycket betalt men troligtvis var det inget som han satt i system. Att han erbjuder att betala igen fyrdubbelt är också väldigt generöst, även om det var ett utbrett bedrägeri. Hans höga lön som chef för hela tullverket i Jeriko gjorde att han hade gott om pengar utan att behöva fylla på fickorna ”vid sidan av”. Enligt den kristna traditionen blev Sackaios senare församlingsledare för församlingen i Caesarea, vilket tyder på att han troligen sagt upp sig från sin tjänst som chef på tullen och lämnat sin trygga inkomst mot ett betydligt enklare liv ekonomiskt sett.

Budskap – Sackaios reaktion på mötet med Jesus

Sackaios kallades för syndare av folket (Luk 19:7). Människorna som var med ute på gatorna när Jesus gick förbi blev upprörda när de såg vem Jesus valde att besöka. Sackaios var förmodligen inte intresserad av religion. Han valde att stanna hemma när andra rättrogna judar gick till synagogan för att be och höra Guds ord. Om han besökte Jerusalem var det troligen för att handla fina möbler till hemmet istället för att besöka templet, han var helt enkelt inte intresserad av religion på det sättet. Men när han hörde om att Jesus var på ingång i Jeriko blev han intresserad. Den här beskrivningen av Sackaios stämmer in på många människor idag också, människor som inte går i kyrkan eller läser Bibeln. Vi kan göra som folket och skaka på huvudet och kalla dem för syndare, eller så väljer vi Jesu sätt och bjuder in oss på middag. Erbjuder ett samtal och kanske visar det sig att personen i fråga är mycket mer öppen för Jesus än vad vi kunde tro.

Budskapet i berättelsen om Sackaios sammanfattas av Jesus i Luk 19:10: ”…och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det”. Jesus hade en stor passion för sitt folk judarna i Israel och ägnade en stor del av sin tid för att möta människor och berätta om att Guds rike. Berättelsen som Sackaios är en berättelse om upprättelse. Han som var socialt utstött blev nu en förebild för många. Istället för att vara en del av det orättvisa ekonomiska systemet blev han till stor hjälp för de fattiga i Jeriko. Han valde så att säga med Jesus ord att samla skatter i himlen istället för på jorden (Matt 6:20).

Det är intressant att se att Jesus verkar acceptera Sackaios uttalande om att ge bort hälften av det han äger till de fattiga. Det ger perspektiv till Jesu möte med den rike mannen (Luk 18:22): När mannen frågar vad han ska göra för att få evigt liv svarar Jesus att det som saknas är att han ska sälja allt han äger och ge åt de fattiga. Mannen som var mycket rik lommar besviket iväg. Det mötet kan också få oss att hänga med huvudet och bli förvirrade. Måste jag göra mig av med allt jag äger för att följa Jesus och få en plats i himmelriket? Är enda alternativet för en sann kristen som vill ta sin tro på allvar att bo i kollektiv och dela allt lika som det beskrivs i Apg 2:45? Nej, det verkar snarare som att förhållningssättet till pengarna är det viktiga. Ingen ska tvingas att dela med sig mot sin vilja utan följa sitt hjärta som det beskrivs i 2 Kor 9:6-9. Men om vi på allvar får ett möte med Jesus så kommer det att påverka vår syn på rikedom och pengar, det visar berättelsen om Sackaios på ett tydligt sätt.

Vad kan vi lära oss av Sackaios?

  • Han hade en stor längtan att få se Jesus och riskerade sitt anseende för att få en skymt av honom.
  • Trots att han var stenrik så lät han inte det hindra honom för att låta Jesus förändra hans liv. Han insåg att pengar inte är allt, att vara generös, hjälpa andra människor och att ha vänner är viktigare. Han insåg också att det inte räcker att prata, att följa Jesus kräver också handling.
  • Han gav halva sin förmögenhet till de fattiga, det visar stor beslutsamhet och överlåtelse.
  • Enligt källor ska Sackaios ha fått efternamnet Mattias av apostlarna och ersatt Judas Iskariot efter att Jesus dött och uppstått. Han blev alltså i så fall en av de första lärjungarna. Sackaios ska också ha varit den förste biskopen/församlingsledaren i församlingen i Caesarea enligt traditionen. Detta visar att en syndare och någon med så dåligt rykte som Sackaios kan bli anförtrodd stora uppgifter i Guds rike trots sin bakgrund.
  • Jesus visar i mötet med Sackaios hur verklig evangelisation fungerar. Innan omvändelsen kommer igenkännande och samtal. Jesus ser Sackaios, visar intresse och bjuder hem sig själv till honom. Det funkar inte att komma med läror och tillrättavisande i första hand. Först kommer omsorg, identifierande och kärlek, sedan kommer omvändelsen.

Samtalsfrågor

Vi talar inte med varandra om vår månadslön eller hur mycket pengar vi har på kontot. Varför är det så känsligt att prata om pengar? Hur ser vi på pengar? Är de roten till allt ont som det ibland sägs? Eller är de i sig själva varken goda eller onda, det beror på hur vi använder dem? Vad krävs av oss för att vi ska kunna se Jesus? På vilket sätt får vi riskera vår värdighet för att kunna få ett möte med mästaren? Kanske finns det människor som står i vägen för att du ska kunna se Jesus? Vad kan du göra för att se Jesus bättre i ditt liv? Sackaios klättrade upp i ett träd, finns det någon plats dit du kan ta dig för att få kontakt med Jesus? I värsta fall är vi en av de människor som står i vägen för någon annan. Vi har kanske tagit de fina platserna längst fram och skymmer sikten för dem som står där bakom och försöker se Jesus. Eller så talar vi illa om människor vi tycker förtjänar det och på så sätt stänger dem ute från gemenskapen i församlingen. På vilket sätt kan vi bjuda fram människor att stå jämte oss och också kunna få en bra position för ett möte med Jesus?