Startskottet för församlingen

Jesus uttalade ambition av att vilja se lärjungar på jorden (Matt 28:18-20) är också startskottet för den kristna församlingen. Den som vill följa Jesus som lärjunge ska inte behöva göra det ensam. Gud har tänkt en plats, ett ställe, ett sammanhang, en kraftstation, en rastplats, växtplats… för en kristen. Allt för att lärjungaskapet ska bli en naturlig inriktning i livet. Det här stället har ett namn i NT, nämligen Församlingen.

Jag kan bli ställd när de till synes mest hängivna av kristna ungdomar protesterar mot att man behöver församlingen som lärjunge. De kan säga att: – Församlingen är inget för mig. Jag och mina kompisar träffas och ber, det räcker väl? Kom inte och ta ifrån oss det som vi har… eller – Jag vill vara kristen, jag vill döpa mig. Men gå med i församlingen det är nästan det sista jag skulle göra…etc.

Vad är församlingen?

En pastor jag gärna lyssnar på menar sig ha biblisk grund för påståendet ”Församlingen är det vackraste som Gud har skapat.” (Runar Eldebo)

Församlingen är sammanhanget där Gud vill visa sin närvaro i varje tid. Bibeln liknar församlingen vid ett tält som man ska kunna säga om ”Gud är i det tältet” (Upp 21:3).

NT har många fler vackra beskrivningar (kropp, brud mm.) av församlingen. Jag dras t.ex. till Efesierbrevets 3:e och 4:e kapitel med bl.a. orden om att om vi kommer tillsammans och stöttar varandra ska vi alla som troende byggas upp i kärlek (Ef 4:16). Orden i evangelierna om kärleken i gemenskapen och kärleken som glödhett vittnesbörd utåt, talar samma språk (Joh 13:34-35).

Guds idé att vara med

Församlingen är en fantastisk idé! Observera att det är ett nytt påhitt att säga: – Jag är kristen på mitt eget sätt eller kristen för min egen skull eller kristen på egen hand… Det kristna livet finns inte beskrivet så någonstans i NT. Där förutsätts en relation till en kristen gemenskap.

Många kan kanske tänka; – Jag är ung eller äldre. Det är inte självklart att jag kan säga att det finns en bra gemenskap i min församling. Var finns bra kristna förebilder? Är gudstjänsterna ofta sådana att de ger något att leva på som kristen? Finns det många eller ens någon som längtar efter och vill ge mig råd och svar på alla mina frågor…?

Jag vill utmana dig: Om du är kristen och vill vara en lärjunge som växer med Gud och inte är med i en församling. Då tycker NT självklart att du ska gå med i en. Det är Guds idé.

Något av en revolution

Samtidigt så vill jag utmana dig till att vilja göra allt för att få vara med i en levande församling. Vi unga behöver en levande församling. Vi är den frestade generationen. Vi är generationen med alla erbjudanden. Och, vi är generationen som vet mycket och vill komma fram till hållbara skäl till att vara kristen. Vi behöver gemenskap, vänner och kompisar. Självklart behöver vi en församling som handlar om våra liv.

När eller om församlingen inte handlar om våra liv. Då behöver vi tillsammans försöka orka och längta efter att vara med om att bygga den. Revolution! Jag tror att det på många håll behövs något av en revolution.

Ungdomar i församlingens centrum

Jag tror att Bibeln vill peka på nödvändigheten av att ha en levande församlingsgemenskap när man är kristen. Jag tror också att Bibeln vill peka på att det går att ha en sådan också på 2000-talet. Vi behöver inse att en församling för 1960-talet den handlar inte om våra liv. Lika lite som de som levde på 60-talet tyckte att ett församlingsliv utformad för 1920-talet handlade om dem. Relevans, att vara aktuell, är livsnödvändigt.

  • Fram för annorlunda gudstjänster om det behövs. Inte för sakens skull, men om det behövs.
  • Fram för unga människor som gör saker i församlingen som är utifrån deras sätt att se på saken, inte utifrån vad andra kommenderar dem till.
  • Fram för att budskapet inte ska urvattnas eller anpassas vad gäller innehållet. Men budskapet behöver alltid sägas och göras tydligt på ett sätt som gör att det handlar om våra liv, vi som lever nu.
  • Ungdomar ska inte nöja sig med att bli insläppta bara lite i kanten av en församling. Ungdomar behövs inne i centrum och behöver få vara med och påverka centrum. Församlingen är en underbar idé. För många av oss är det precis vad våra liv skulle behöva för att så där riktigt blomma ut.

Utmaning

  • Till Dig som är ung: Hur ser ditt kristna liv ut? Ingen kristen är tänkt att behöva försöka överleva i sin tro helt ensam. Det är inte alltid enkelt att vara ung och kristen idag. Är det enklare eller svårare att vara kristen om man försöker ha en tydlig bekännelse inför andra människor?
  • Till Dig som är ung: Har du försökt göra något eller försökt påverka på något sätt i din församling (sjunga, spela, göra något praktiskt, drama, vittnesbörd, ledaruppdrag, ta ansvar för något…)? Hur blev det? Hur blev det mottaget?

Artikel från boken, Ungdom & Församling
Text: Anders Georgsson