Ung Tro?

Det är 2016 och vi firar ett nytt år med att släppa en ny websida. Men även om sidan är ny så är namnet och idén bakom Ung Tro allt annat än ny, vi har producerat tidningar och arrangerat läger och utbildningar i många år, platser där relationer kan fördjupas människor emellan, men också i relation till Gud.

I det vi gjort genom åren så har undervisning och vägledning varit viktigt, att ”leda den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal” (Ords. 22:6). Det är i det sammanhanget vi finns, och det är vad vi fortsatt vill göra.

Men även om vi vill fortsätta att jobba med undervisning och vägledning så finns det några perspektiv som vi verkligen vill jobba med, perspektiv som vi vill ska genomsyra allt vi gör i Ung Tro. Något av vad vi tänker är följande:

Ung

Det blir lätt patetiskt att, som jag, snart vara 40 år och skriva för ungdomar. Det som blir ännu mer patetiskt är att försöka kompensera det genom att låtsas vara 20. Istället vill vi arbeta för att Ung Tro ska få vara en mötesplats för både unga och (något) äldre, ledare och deltagare i arrangemang osv. Utgångspunkten är fortsatt att det vi skriver och pratar om, gör och arrangerar ska vara relevant för unga människor. Vi är övertygade om att det bästa sättet att göra det är att göra det tillsammans och Ung Tro är därför något vi formar tillsammans. Ung Tro är förungdomar, men tanken är minst lika mycket att det är något som formas avungdomar, så har du något du vill bidra med – hör av dig, det är hela poängen!

En av betydelserna av att vara ung som vi vill ta tillvara på är att vara nyfiken. Som ung så är det ok att testa, vara nyfiken och pröva sig fram, och inte så sällan verkar det som om vi tänker att bli vuxen är att (låtsas) bli färdig. Vi vill inte bli färdiga, vi vill testa, pröva och vara nyfikna på den kristna livet i synnerhet och livet i allmänhet!

Vi vill också att Ung Tro ska vägleda till ett helt liv, ett liv där lära och liv, tro och handling, hör ihop. Vi tror inte att det i längden är vare sig hållbart eller tillfredsställande att leva olika liv i olika sammanhang. Vi har ett liv, och det behöver hänga ihop: i kyrka och vardag, i familj och bland vänner osv.

Vi tror att livet är ett långt lärande, och därför finns det saker hos oss alla som vi 10 år senare inte känner oss hemma i. Samtidigt är vi övertygade om att många av vårt livs viktigaste insikter och beslut är sådant som vi möter i unga år. Därför vill vi med Ung Tro på alla sätt och vis motstå den destruktiva tendensen att dämpa unga människors erfarenheter och tankar med argument om att ”… så tänkte vi också när vi var 19, vänta tills du blir 40”, samtidigt som vi lever med insikten om att vi hela tiden gör nya erfarenheter som förändrar oss, vare sig vi är 17, 43 eller 76 år.

Tro

Ung Tro är förankrat i tron på Jesus Kristus som Herre. Vi vill i allt vi gör skapa mötesplatser och förutsättningar för att tro på Jesus ska födas och växa. Vi vill utforska vad det innebär att ta Jesus på allvar, att tillsammans med andra försöka efterlikna och följa Jesus. Därför vill vi med Ung Tro ta utgångspunkt i Bibeln som vi tror är Guds ord. Vi tycker inte att allt är enkelt eller självklart, i många frågor är vi överens, i andra tänker vi olika – och det är ok! Vi tänker att vi alla i någon mening är ”idioter på resa” som tillsammans med Gud och varandra försöker förstå lite mer av vad den kristna tron handlar om.

Också här tror vi att processen behöver vara gemensam. Bara för att vi skriver så har vi inte alla svaren, och bara för att du läser betyder det inte att du kanske är den som sitter på de bästa svaren. Ska det bli bra, då behöver vi göra resan tillsammans, oavsett ålder, erfarenhet osv.

Vi tror att det är möjligt att kombinera en nyfiken, utforskande och prövande tro med tilltron till att Bibeln är Guds ord. Vi kan lära oss massor av saker av varandra, film, musik, böcker osv, men den självklara utgångspunkten i det vi gör är Guds ord som vi möter det i Bibeln.

Ung Tro!

Med Ung Tro vill kombinera nyfikenhet och ärlig upptäckarlust med tron på att Jesus är Herre också 2016 och framåt. Vi vill tillsammans med er läsare utforska och upptäcka mer av vad den kristna tron handlar om och hur ett liv ser ut i Jesu fotspår. Under alla år vi hållit på med Ung Tro så har formerna och uttrycken förändrats, men centrum är fortfarande detsamma. Vi hoppas att ni vill vara med oss på resan genom att hänga in och läsa här på sidan, besöka våra arrangemang osv – men också genom att vara med och bidra med frågor, tankar, erfarenheter osv. Hör av dig om du har idéer om hur/vad vi ska jobba vidare med, eller om du är sugen på att bidra på något sätt.

Taggar