Ung Tro

Välkommen till Ung Tro. Vi vill att ungas frågor om tro och liv ska bli tagna på allvar och arbetar för att samla resurser som kan vara till hjälp i att fördjupa tron i en digital tid. Bakom sidan står flera kristna ungdomsorganisationer inom det som kallas SKUR, Sveriges Kristna Ungdomsråd.

Annons